Hofzicht Advocaten

Hofzicht Advocaten biedt deskundige rechtsbijstand op het gebied van strafrecht, jeugdrecht en familierecht. De advocaten hebben passie voor hun werk, zijn betrokken en hebben oog voor uw belangen. Wij hanteren schappelijke tarieven en de lijnen met de advocaat zijn kort.

U kunt met ons contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek van maximaal een half uur met een van onze advocaten. De advocaat maakt vervolgens een inschatting van de nodige stappen in uw zaak en geeft u een indicatie van de kosten.Ons team


Advocaat

Kees Emeis

ADVOCAAT

Mr. C.M. Emeis, advocaat sinds 2001 houdt zich bezig met strafrecht, jeugdzaken en het personen- en familierecht.
Lees verder

Mr. Emeis legt zich met name toe op het strafrecht. In het verleden werkte hij bij het Openbaar Ministerie, en sindsdien ligt zijn hart bij strafzaken. Inmiddels heeft hij ervaring met alle soorten strafzaken. Een greep: zedenzaken, voetbalvandalisme, (huiselijk) geweld en levensdelicten, verkeersstrafzaken, jeugdzaken, milieu- en economische strafzaken. U kunt ook bij hem terecht als u geen verdachte (meer) bent, maar wel een probleem heeft met politie of justitie. Bijvoorbeeld als u wilt klagen over hardhandig politieoptreden, over het in beslag nemen van uw telefoon, over de inhouding van uw rijbewijs, over een dreigende gijzeling wegens openstaande boetes of over een dreigende omzetting van een niet-uitgevoerde taakstraf in vervangende hechtenis.
Mr. Emeis voert voorts een familierechtelijke praktijk. Zo treedt hij op in zaken betreffende echtscheiding, erkenning, gezag over en omgang met kinderen, alimentatie, onder toezicht stelling en uit huis plaatsing.
Ook als u geconfronteerd wordt met een huisverbod op grond van de Wet tijdelijk huisverbod (WTH) kunt u bij mr. Emeis terecht voor de beroepsprocedure en/of kort geding.

emeis@hofzichtadvocaten.nl
LinkedIn: Mr. C.M. Emeis
Bij spoed in strafzaken:
+31 (0)6-45236457
Advocaat

Gerard van der Steen

ADVOCAAT

Mr. G. van der Steen is sinds 2004 advocaat en houdt zich bezig met strafrecht, jeugdrecht en personen- en familierecht.
Lees verder

Mr. van der Steen heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij strafrechtelijk is afgestudeerd. Tijdens zijn studie heeft hij als buitengriffier gewerkt in een (jeugd)strafteam van de Rechtbank Rotterdam. Na zijn studie is hij in 2004 als advocaat gaan werken bij een advocatenkantoor met een algemene praktijk in Wassenaar. In 2010 heeft hij een overstap gemaakt naar Advocatenkantoor Torenstraat in Den Haag. In de loop der jaren is hij zich steeds meer gaan specialiseren in het strafrecht, personen- en familierecht en jeugdrecht.

Mr. van der Steen behandelt zeer uiteenlopende strafzaken voor volwassenen, adolescenten en minderjarigen. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het personen- en familierecht en het jeugdrecht, waarbij gedacht kan worden aan echtscheidingen, zorg- en omgangsregelingen, gezagskwesties en partner- en kinderalimentatie, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

vandersteen@hofzichtadvocaten.nl
LinkedIn: Mr. G. van der Steen
Bij spoed in strafzaken:
+31 (0)6-18132037Wat doen wij?

Strafzaken

Heeft u een oproep voor verhoor bij de politie ontvangen? Dient u een strafbeschikking te betalen? Wordt u op een zitting bij de Rechtbank of bij het Openbaar Ministerie verwacht? Dient u DNA af te staan? Wilt u een klaagschrift indienen omdat uw auto of scooter in beslag is genomen? Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Wordt u vals beschuldigd? Dreigt gijzeling in verband met openstaande boetes? Vuurwerk in beslaggenomen? Overtreding Wet Wapens en Munitie? Neem direct contact op met één van onze strafrechtadvocaten.

Echtscheiding

Gaat u scheiden? Wilt u een vechtscheiding voorkomen? Wat moet er allemaal in een ouderschapsplan geregeld worden? Moet ik alimentatie betalen? Heb ik recht op alimentatie? Afwikkeling huwelijkse voorwaarden of verdeling van de boedel? Neemt u contact op met één van onze familierechtadvocaten.

Familierecht

Wilt u een omgangsregeling laten vastleggen? Heeft u een geschil over de uitvoering van het gezag over de kinderen? Alimentatieberekening laten maken? Wilt u het vaderschap gerechtelijk laten vaststellen of heeft u vragen over erkenning of het teniet doen van een erkenning? Overweegt u een naamswijziging? Afwikkeling samenlevingscontracten. Eén van onze familierechtadvocaten kan u adviseren en eventueel bijstaan in de procedure.

Jeugdrecht

We helpen minderjarigen in strafzaken voor de kinderrechter of bij de zogenaamde Tripzittingen bij het Openbaar Ministerie. We kunnen ook bijstand bij het verhoor van uw kind op het politiebureau verlenen. In geval de rechter om een machtiging gesloten jeugdzorg wordt gevraagd kunnen wij verweer voeren.

OTS en Uithuisplaatsing

Wilt u voorkomen dat uw kind uit huis wordt geplaatst of dreigt er een ondertoezichtstelling? Heeft u bezwaar tegen de verlenging van de ondertoezichtstelling. Conflicten met Jeugdzorg? Onze advocaten komen voor uw belangen op of voor de belangen van uw kind.

Rijbewijs

Heeft u de Wegenverkeerswet overtreden? Heeft de Officier van Justitie besloten uw rijbewijs in te houden? Heeft het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaard? Wij adviseren u of wij zijn u behulpzaam bij het indienen van een klaagschrift of een bezwaarschrift.

Verklaring omtrent gedrag

Heeft u een verklaring omtrent gedrag nodig voor uw werk en heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie het voornemen deze te weigeren of geweigerd? Wij kunnen een bezwaarschrift indienen.  Tarieven

Indien u daarvoor in aanmerking komt kan gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) worden aangevraagd. Dit betekent dat de overheid de kosten van rechtsbijstand voor u betaalt. U dient dan wel een eigen bijdrage te betalen. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en wat de hoogte is van de door u te betalen eigen bijdrage kunt u nagaan op de site van de Raad voor Rechtsbijstand hier.

In een aantal procedures die bij de Rechtbank gevoerd worden, bent u griffierecht verschuldigd. Deze kosten worden door kantoor aan u doorbelast. Voor meer informatie over de hoogte van het griffierecht klik hier.

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand treden wij op betalende basis voor u op. Ons uurtarief ligt tussen de € 200, -- en € 250, -- exclusief 21% BTW per uur. Het uurtarief is afhankelijk van de complexiteit en spoedeisendheid van uw zaak. Bij het eerste gesprek wordt besproken wat het tarief is en wordt een inschatting gemaakt van de kosten van de zaak. Als de zaak zich ervoor leent, kan er een vaste prijsafspraak worden gemaakt.

In uitzonderingsgevallen kan gesubsidieerde rechtsbijstand worden aangevraagd en staan wij u pro deo bij. Dit betekent dat de overheid het grootste deel van de kosten van rechtsbijstand voor u betaalt. U dient dan wel een eigen bijdrage te betalen, die wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en wat de hoogte is van de door u te betalen eigen bijdrage, kunt u nagaan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.Bereikbaarheid 

Vragen? Neem contact met ons op!