Nieuws


Indexatie alimentatie per 2020

Op grond van de wet (artikel 1:402a BW) indexeren alimentatiebedragen, vastgelegd in een overeenkomst of in een rechterlijke uitspraak. Het aan alimentatie te betalen bedrag wordt verhoogd met een percentage gelijk aan ‘het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen per 30 september van enig jaar en het overeenkomstige indexcijfer in het voorafgaande jaar’. De Minister van Justitie stelt dit percentage jaarlijks vast. Voor 2020 is dit percentage vastgesteld op 2,5%. Ontvangt of betaalt u alimentatie? Houd hier dan rekening mee. Indien u over dit onderwerp advies of een (her-)berekening van uw alimentatie wenst, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.

November 2019