home_img

Hofzicht Advocaten

Hofzicht Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag. Onze zes advocaten beschikken met een toplocatie in het centrum van Den Haag over een mooie praktijkruimte. We verlenen deskundige rechtsbijstand aan particulieren op verschillende terreinen. We zijn gespecialiseerd in het strafrecht, jeugdrecht, familierecht en het arbeidsrecht. We zijn gedreven, betrokken en werken snel en efficiënt. We zijn goed bereikbaar en hanteren schappelijke tarieven. Bij ons kunt u tijdens onze openingstijden altijd even naar binnen lopen om uw zaak te laten beoordelen, bijvoorbeeld als u een dagvaarding of een brief van een andere advocaat hebt ontvangen.


WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA!

Hofzicht Advocaten is een samenwerkingsverband van zes zelfstandige advocaten, gevestigd in het centrum van Den Haag. Wij zijn op zoek naar een zevende advocaat!
Ons kantoor is laagdrempelig en met name gericht op particulieren (nationaal en internationaal). Wij zijn gespecialiseerd in strafrecht, familierecht en arbeidsrecht. Onze voorkeur gaat uit naar een advocaat die de beroepsopleiding heeft afgerond, een eigen praktijk heeft en gespecialiseerd is in één of meer van de voornoemde rechtsgebieden.
De samenwerking vindt plaats op basis van lidmaatschap van de coöperatie en kostendeling. Wat ons kantoor kenmerkt is de informele en collegiale werksfeer en een hoge mate van kennisdeling en samenwerking tussen de advocaten.

Heb je interesse of wil je meer informatie naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met Gerard Gijsberts (070-8209250).
Schriftelijke sollicitaties graag richten aan:
Hofzicht Advocaten
T.a.v. Gerard Gijsberts
Lange Poten 9
2511 CL Den Haag
Email: info@hofzichtadvocaten.nlOns team


Office_Manager

Elena Deliran

ADVOCAAT

Mr. S. Deliran is advocaat sinds 2011 en houdt zich bezig met nationale en internationale familierechtzaken, civiele jeugdzaken en het arbeidsrecht.
Lees verder

Mr. Deliran heeft in 2009 de bacheloropleiding rechtsgeleerdheid en in 2010 de masterstudie internationaal en Europees recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Mr. Deliran is als advocaat werkzaam geweest bij twee advocatenkantoren in Den Haag en per 1 juli 2016 heeft zij zich aangesloten bij Hofzicht Advocaten. Mr. Deliran staat cliënten bij in uiteenlopende kwesties zoals echtscheidingen, procedures betreffende erkenning, gezag en omgang en kinder- en partneralimentatie, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen. Daarnaast staat mr. Deliran MKB en werknemers bij in arbeidsrechtzaken.
Mr. Deliran beschikt over een uitgebreide talenkennis (Nederlands, Engels, Spaans en Perzisch) en heeft ervaring met zowel nationale als grensoverschrijdende zaken.
Mr. Deliran zet zich in voor diverse maatschappelijke en mensenrechtenorganisaties en is lid van het bestuur van Proefprocessenfonds Clara Wichmann. Mr. Deliran is lid van de Vereniging Familie- en Jeugdrecht, de Vereniging voor Arbeidsrecht, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor het Internationaal Recht.

deliran@hofzichtadvocaten.nl
LinkedIn: Mr. Deliran
Bij spoed:
+31 (0)6-14304699Advocaat

Kees Emeis

ADVOCAAT

Mr. C.M. Emeis, advocaat sinds 2001 houdt zich bezig met strafrecht, jeugdzaken en het personen- en familierecht.
Lees verder

Mr. Emeis legt zich met name toe op het strafrecht. In het verleden werkte hij bij het Openbaar Ministerie, en sindsdien ligt zijn hart bij strafzaken. Inmiddels heeft hij ervaring met alle soorten strafzaken. Een greep: zedenzaken, voetbalvandalisme, (huiselijk) geweld en levensdelicten, verkeersstrafzaken, jeugdzaken, milieu- en economische strafzaken. U kunt ook bij hem terecht als u geen verdachte (meer) bent, maar wel een probleem heeft met politie of justitie. Bijvoorbeeld als u wilt klagen over hardhandig politieoptreden, over het in beslag nemen van uw telefoon, over de inhouding van uw rijbewijs, over een dreigende gijzeling wegens openstaande boetes of over een dreigende omzetting van een niet-uitgevoerde taakstraf in vervangende hechtenis.
Mr. Emeis voert voorts een familierechtelijke praktijk. Zo treedt hij op in zaken betreffende echtscheiding, erkenning, gezag over en omgang met kinderen, alimentatie, onder toezicht stelling en uit huis plaatsing.
Ook als u geconfronteerd wordt met een huisverbod op grond van de Wet tijdelijk huisverbod (WTH) kunt u bij mr. Emeis terecht voor de beroepsprocedure en/of kort geding.

emeis@hofzichtadvocaten.nl
LinkedIn: Mr. C.M. Emeis
Bij spoed in strafzaken:
+31 (0)6-45236457
Advocaat

Gerard Gijsberts

ADVOCAAT

Mr. G.L. Gijsberts is sinds 1999 advocaat en houdt zich voornamelijk bezig met strafrecht en arbeidsrecht.
Lees verder

Mr. Gijsberts is strafrechtelijk afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Al sinds 1999 is hij advocaat in Den Haag en voorheen is hij verbonden geweest aan een drietal advocatenkantoren waar hij steeds een algemene praktijk met nadruk op strafrecht en arbeidsrecht heeft gevoerd. In 2011 heeft hij de opleiding Specialisatie Strafrecht van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen afgerond. Mr. Gijsberts treedt op voor zowel volwassenen als minderjarigen en heeft ervaring met alle mogelijke procedures. Van politierechterzitting tot gecompliceerde meervoudige kamer zitting, van OM-zitting tot zaken in hoger beroep bij het Gerechtshof. Mr. Gijsberts is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten en de Haagse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten.

In 2018 heeft mr. Gijsberts de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA), dé specialisatieopleiding op het gebied van het arbeidsrecht gevolgd en met succes afgerond. Zowel werkgever (MKB) als werknemer kunnen bij mr. Gijsberts terecht. Daarbij kan het gaan om onder meer arbeidsvoorwaarden, disfunctioneren, een arbeidsconflict, ontslag op staande voet, ontbinding van de arbeidsovereenkomst, UWV-procedures, toepasselijkheid van een CAO, procedures bij de kantonrechter, reorganisatie, het opstellen van een vaststellingsovereenkomst, uitleg van een concurrentiebeding, het verkrijgen van een ontslagvergoeding en natuurlijk de in 2015 ingevoerde Wet Werk en Zekerheid.

Ook kunt u als ambtenaar terecht bij mr. Gijsberts als u te maken heeft met schorsing, disciplinaire maatregelen, plichtsverzuim of dreigend ontslag.

Mr. Gijsberts streeft ernaar het maximale uit uw zaak te halen. Dat kan natuurlijk via een procedure, maar de ervaring leert dat een betere oplossing vaak in onderling overleg buiten een kostbare en tijdrovende procedure om kan worden behaald.

gijsberts@hofzichtadvocaten.nl
LinkedIn: Mr. G.L. Gijsberts
Bij spoed in strafzaken:
+31 (0)6-23588118
Advocaat

Belinda Kuppens

ADVOCAAT

Sinds 2010 is Mr. B. Kuppens advocaat en houdt zij zich bezig met strafzaken, jeugdzaken en het personen- en familierecht.
Lees verder

Mr. Kuppens is in 2010 cum laude afgestudeerd in het strafrecht aan de Universiteit Leiden. Tegelijkertijd voltooide zij aan de Universiteit Leiden de opleiding criminologie.
U kunt bij haar terecht voor allerlei soorten commune strafzaken (bijvoorbeeld diefstal, inbraak, fraude, mishandeling, oplichting, verkrachting, moord), en alle bijzondere procedures (zoals bij het CBR, tegen een huisverbod en tegen inbeslagname).
Ook behandelt zij zaken waarin sprake is van jeugdbeschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing) en jeugdstrafzaken. Tot slot kunt u bij haar terecht voor alimentatie, omgang, gezag, echtscheiding en naamswijziging.

kuppens@hofzichtadvocaten.nl
LinkedIn: Mr. B. Kuppens
Advocaat

Peter Spoelstra

ADVOCAAT

Mr. P.H.W. Spoelstra houdt zich bezig met strafzaken, jeugdzaken en penitentiaire zaken.
Lees verder

Mr. Spoelstra is afgestudeerd in het strafrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sinds hij advocaat is, behandelt hij voornamelijk strafzaken, jeugdzaken en beklagzaken voor gedetineerden.
Ook als bijvoorbeeld uw auto, scooter of rijbewijs in beslag is genomen of als uw taakstraf wordt omgezet naar detentie, dient mr. Spoelstra met alle plezier een klaagschrift dan wel bezwaarschrift voor u in.
Indien u niet wenst dat uw DNA in de databank wordt opgenomen, dient hij ook een bezwaar in.
Verder staat mr. Spoelstra slachtoffers van strafzaken bij.

spoelstra@hofzichtadvocaten.nl
LinkedIn: Mr. P.H.W. Spoelstra
Bij spoed in strafzaken:
+31 (0)6-54366836Advocaat

Gerard van der Steen

ADVOCAAT

Mr. G. van der Steen is sinds 2004 advocaat en houdt zich bezig met strafrecht, jeugdrecht en personen- en familierecht.
Lees verder

Mr. van der Steen heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij strafrechtelijk is afgestudeerd. Tijdens zijn studie heeft hij als buitengriffier gewerkt in een (jeugd)strafteam van de Rechtbank Rotterdam. Na zijn studie is hij in 2004 als advocaat gaan werken bij een advocatenkantoor met een algemene praktijk in Wassenaar. In 2010 heeft hij een overstap gemaakt naar Advocatenkantoor Torenstraat in Den Haag. In de loop der jaren is hij zich steeds meer gaan specialiseren in het strafrecht, personen- en familierecht en jeugdrecht.

Mr. van der Steen behandelt zeer uiteenlopende strafzaken voor volwassenen, adolescenten en minderjarigen. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het personen- en familierecht en het jeugdrecht, waarbij gedacht kan worden aan echtscheidingen, zorg- en omgangsregelingen, gezagskwesties en partner- en kinderalimentatie, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

vandersteen@hofzichtadvocaten.nl
LinkedIn: Mr. G. van der Steen
Bij spoed in strafzaken:
+31 (0)6-18132037Wat doen wij?

Strafzaken

Heeft u een oproep voor verhoor bij de politie ontvangen? Dient u een strafbeschikking te betalen? Wordt u op een zitting bij de Rechtbank of bij het Openbaar Ministerie verwacht? Dient u DNA af te staan? Wilt u een klaagschrift indienen omdat uw auto of scooter in beslag is genomen? Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Wordt u vals beschuldigd? Dreigt gijzeling in verband met openstaande boetes? Vuurwerk in beslaggenomen? Overtreding Wet Wapens en Munitie? Neem direct contact op met één van onze strafrechtadvocaten.

Echtscheiding

Gaat u scheiden? Wilt u een vechtscheiding voorkomen? Wat moet er allemaal in een ouderschapsplan geregeld worden? Moet ik alimentatie betalen? Heb ik recht op alimentatie? Afwikkeling huwelijkse voorwaarden of verdeling van de boedel? Neemt u contact op met één van onze familierechtadvocaten.

Familierecht

Wilt u een omgangsregeling laten vastleggen? Heeft u een geschil over de uitvoering van het gezag over de kinderen? Alimentatieberekening laten maken? Wilt u het vaderschap gerechtelijk laten vaststellen of heeft u vragen over erkenning of het teniet doen van een erkenning? Overweegt u een naamswijziging? Afwikkeling samenlevingscontracten. Eén van onze familierechtadvocaten kan u adviseren en eventueel bijstaan in de procedure.

Jeugdrecht

We helpen minderjarigen in strafzaken voor de kinderrechter of bij de zogenaamde Tripzittingen bij het Openbaar Ministerie. We kunnen ook bijstand bij het verhoor van uw kind op het politiebureau verlenen. In geval de rechter om een machtiging gesloten jeugdzorg wordt gevraagd kunnen wij verweer voeren.

OTS en Uithuisplaatsing

Wilt u voorkomen dat uw kind uit huis wordt geplaatst of dreigt er een ondertoezichtstelling? Heeft u bezwaar tegen de verlenging van de ondertoezichtstelling. Conflicten met Jeugdzorg? Onze advocaten komen voor uw belangen op of voor de belangen van uw kind.

Ontslag

Bent u op staande voet ontslagen. Heeft u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever ontvangen? Wilt u weten of de hoogte van de transitievergoeding juist is vastgesteld. Onderteken nog niets, maar vraag eerst advies aan een advocaat.

Rijbewijs

Heeft u de Wegenverkeerswet overtreden? Heeft de Officier van Justitie besloten uw rijbewijs in te houden? Heeft het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaard? Wij adviseren u of wij zijn u behulpzaam bij het indienen van een klaagschrift of een bezwaarschrift.

Verklaring omtrent gedrag

Heeft u een verklaring omtrent gedrag nodig voor uw werk en heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie het voornemen deze te weigeren of geweigerd? Wij kunnen een bezwaarschrift indienen.  Tarieven

Indien u daarvoor in aanmerking komt kan gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) worden aangevraagd. Dit betekent dat de overheid de kosten van rechtsbijstand voor u betaalt. U dient dan wel een eigen bijdrage te betalen. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en wat de hoogte is van de door u te betalen eigen bijdrage kunt u nagaan op de site van de Raad voor Rechtsbijstand hier.

In een aantal procedures die bij de Rechtbank gevoerd worden, bent u griffierecht verschuldigd. Deze kosten worden door kantoor aan u doorbelast. Voor meer informatie over de hoogte van het griffierecht klik hier.

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand treden wij op betalende basis voor u op. Ons uurtarief ligt tussen de € 185, -- en € 230, -- exclusief BTW per uur. Het uurtarief is afhankelijk van de complexiteit en spoedeisendheid van de zaak. Bij het eerste gesprek wordt besproken wat het tarief is en wordt een inschatting gemaakt van de kosten van de zaak. Als de zaak zich er voor leent, kan een vaste prijsafspraak worden gemaakt.directions

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Hofzicht Advocaten is gevestigd op een zeer centrale plek in Den Haag.
We zijn gevestigd tegen over de ingang van de Tweede Kamer. Uw auto kunt u parkeren in de parkeergarage aan het Plein of in de Grote Markt parkeergarage van Q-Park.
Met het Openbaar Vervoer zijn we zeer gemakkelijk bereikbaar. Randstad Rail 3 en 4 stoppen in de tramtunnel op twee minuten lopen afstand. Bus 22, 24 en Tram 1, 2 en 6 stoppen vrijwel voor de deur (Halte Centrum).Vragen? Neem contact met ons op!